Archief Progressief 2007 voor 2006

 

 

 

19 december 2006: De "STEM WIJZER" is 1790 keer bezocht en is nu opgeslagen in het archief.

0 burgemeester klein

Fotoreportage laatste raadsvergadering Ter Aar.

14 december 2006: 16.00 uur: Buitengewone raadsvergadering. Afscheid nemen van de leden van het gemeentebestuur. 19.30 tot 21.30 uur: Receptie afscheid gemeentebestuur.

AD Groene Hart 061206 Bevolkingsaanwas Groene Hart plaatje

11 december 2006: AD Groene Hart 6 december 2006: Bevolkingsaanwas in het Groene Hart: Nieuwkoop groeit minder dan gemiddeld, Liemeer kript tot vijf procent. Lees verder.

11 december 2006: AD Groene Hart 2 december 2006: Ter Aarders fel tegen hoogbouw in centrum. "De gemeente heeft schijt aan de regels en lapt het bestemmingsplan aan de laars". Lees verder. AD Groene Hart 8 december 2006: MPN is eruit: coalitie met CDA. Lees verder.

9 december 2006: Uitslag verkiezingen 22 november 2006: aantal stemmen uitgebracht per kandidaat. Lees verder. Statistiek "kijkcijfers" website: Record op 22 november: 404. Kijk verder.

6 december 2006: Witte Weekblad: Veel te veel bedrijventerreinen. Gemeenten en provincies 'smijten' met nieuwe bedrijvevterreinen. Zuid-Holland spant de kroon door vijtien keer meer bedrijventerreinen ter beschikking te stellen dan nodig is. Lees verder.

28 november 2006: AD Groene Hart: MPN streeft naar brede coalitie. Nieuwkoopse verkiezingswinnaar flirt met Progressief 2007. Lees verder.

27 november 2006: Leidsch Dagblad: CDA Nieuwkoop boos over uitspraken MPN.

Leidsch Dagblad 061124 Liever niet CDA er Nico Jonker in het college kop

Henny Brouwer van winnaar MPN: "Geen wolkenkrabbers in Ter Aar. Lees hele artikel.

24 november 2006: Leidsch Dagblad: "Liever niet CDA ' er Nico Jonker in het college" .   MPN- lijsttrekker Henny Brouwer wil alleen "leuke wethouders". Artikel volgt.

23 november 2006: AD Groene Hart: Middenpartij is de grote winnaar. Zie foto en Lees bericht. Leidsch Dagblad: Middenpartij Nieuwkoop grote winnaar en wil twee of drie wethouders leveren. Progressief 2007 niet op het pluche. Lees artikel voorpagina en lees het gehele artikel.

22 november 2006: Vandaag kunt u stemmen, maak gebruik van dit voorrecht.

Voor een snelle manier om onze standpunten te bekijken, ga naar "STEM WIJZER".

Voor een snelle kennismaking met onze kandidaten, gan naar "Alle 20 Kandidaten".

Voor een overzicht van "Het ideale Raadslid" zie nogmaals AD Groene Hart 18 februarie 2006 Met als enige van de huidige raadsleden in Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar: Kees Hagenaars.

Voor Lokaal, Groen en Sociaal: Stem op Progressief 2007, Lijst 5

Een reactie van een toehoorder bij het debat over de bouwplannen Molenstraat. Deze reactie is afkomstig uit het "Informatiebulletin nr. 9" van Belangenvereniging Aardam. Naam van de schrijver bij de redactie bekend.Lees verder.

21 november 2006: Open brief aan de inwoners van de nieuw te vormen gemeente, van Jan Dirven,  voorzitter Progressief 2007 en Jelle Moraal, kandidaat wethouder. Een reactie en visie naar aanleiding van het lijsttrekkersdebat vorige week bij radio NEO. Lees verder.

Reactie op LTO debat: Een duidelijke stellingname van Progressief 2007 over Groene Hart beleid. Door Jan Dirven. Lees verder.

21 november 2006: 20.00 – 22.00 uur.
Radio LOT, Restaurant “De Oude School”, Ter Aar.
Berry Dors, Kees Hagenaars, Elly de Jeu, Johan van der Veen, Marco Oehlenschläger.
Lijsttrekkersdebat. Iedereen is welkom.

20 november 2006: Ouderenwoningen op de plaats van het politiebureau. In een brief aan wethouder Van Assendelft stelt de fractie van PAK/ Progressief 2007 voor om woningen voor ouderen te bouwen op de plaats waar nu een nieuw politiebureau moet komen. Lees verder. Lees ook de brief die aan de wethouder is gestuurd. 

19 november 2006: Verslag van het dabat in de raad van Ter Aar over de bouwplannen Molenstraat: "VVD en CDA zijn voor burgerparticipatie waarbij geen rekening wordt gehouden met de burgers". En: "paniek breekt uit in de CDA-gelederen". En: De VVD koos eieren voor haar geld". Lees verder.

AD Groene Hart 18 november 2006: Molenstraatplan uitgesteld. Besluit volgt pas na inspraakperiode voor inwoners.Lees verder.

18 november 2006: Afspraken nakomenAD Groene Hart 17 november 2006: Kees Hagenaars, Progressief 2007, lijst 5, nummer 2, waarom?: Afspraken nakomen!!  Lees verder. Voor aan aanvulling van Kees Hagenaars: Lees hier.

16 november 2006: Motie van de PAK fractie betreft de bouwplannen Molenstraat in de raadsvergadering. Lees verder.  Motie niet aangenomen. Na heftige discussie is raadsbreed ingestemd met het voorstel van het PAK, om na de inspraakprocedure, het instemmingsrecht voor het bouwplan te claimen voor de gemeenteraad.

16 november 2006: Open brief aan inwoners: "We zouden een gezamenlijke visie moeten schrijven met de titel: “Bereik je ideale evenwicht". Lees verder.

16 november 2006: Witte Weekblad 15 november 2006: D66 Tweede Kamerlid op pad met Progressief 2007. Boris van der Ham weer even terug in Nieuwkoop. Lees verder.  Leidsch Dagblad 14 november 2006: PAK vraagt Intrekken bouwplan. Lees verder.

11 november 2006: Verslag campagnedag: Vogel- en habitatrichtlijnen vormen een kans, geen bedreiging! Lees verder.

11 november 2006: Witte Weekblad 8 november 2006: Progressief 2007 niet bang voor vogel - en habitatrichtlijn. Jan Dirven beschuldigt opponenten van bangmakerij en noemt standpunten MPN, VVD en CDA conservatief. Lees verder.  Witte Weekblad 8 november 2006: Bouwhoogte Molenstraat weer ter discussie. PAK en VVD zetten hakken in het zand, CDA en GB lieten discussie voor wat het was. Lees verder.

11 november 2006: Campagnedag Progressief 2007 met hopper en boot op bezoek in 4 dorpen. Boris van der Ham (D66), Martin Huls (PvdA) en Dirk Kunst (Natuurmonumenten)
te gast bij Progressief 2007. Lees verder.

9 november 2006: PAK stuurt open brief aan raadsleden van VVD en CDA in Ter Aar over woningbouw Molenstraat. Lees verder.

9 november 2006: Alle 20 kandidaten met foto en meer info. Kijk en lees.

9 november 2006: Leidsch Dagblad 31 oktober 2006: Verkiezingsdebat LTO: "Boeren en tuinders moeten niet teveel verwachten van de nieuwe gemeenteraad". Lees verder.

8 november 2006: Progressief 2007 presenteert een "STEM WIJZER".

8 november 2006: Leidsch Dagblad 26 oktober 2006: VVD en PAK ruzien over hoogbouw Molenstraat. Lees verder. Witte Weekblad 1 november 2006: Moraal kandidaatswethouder voor Progressief 2007. Lees verder. Witte Weekblad 1 november 2006: PAK en bewoners tegen hoogbouw in Molenstraat. Lees verder.

7 november 2006: AD Groene Hart 30 oktober 2006: Jelle Moraal is kandidaat wethouder voor Progressief 2007. Lees verder. AD Groene Hart 31 oktober 2006: Belangenvereniging Aardam 'keihard' tegen bouwplan Molenstraat. Lees verder. AD Groene Hart 3 november 2006: Wethouder verdedigt plan Molenstraat. PAK en VVD lijnrecht tegenover elkaar. Lees verder. Witte Weekblad 25 oktober 2006: Interview met Berry Dors van Progressief 2007: 'Een andere manier van besturen". Lees verder deel 1. En deel 2.

2 november 2006: Poster 2 klien Het campagneteam heeft besloten om een nieuwe poster te ontwerpen om meer tegenwicht te bieden aan de posters van de landelijke compage. Grote foto.

31 oktober 2006: Jelle Moraal kandidaat-wethouder voor Progressief 2007 websiteJelle Moraal kandidaat-wethouder voor Progressief 2007. Lees persbericht.  Grote foto.

31 oktober 2006: Nieuwe voorspelling zetelverdeling verkiezingen: Week 43.

28 oktober 2006: AD Groene Hart: Kritiek op bouwplan (Molenstraat). Lees verder.

28 oktober 2006: Leidsch Dagblad 28 oktober 2006: PAK woest over hoogte nieuwbouw. 'Dit tast het dorpskarakter aan. Kees Hagenaars: "Als de raad akkoord gaat met het bouwplan, is ze geen knip voor de neus waard. Lees verder.

28 oktober 2006: Fotoreportage campagnedag. Kijk hier.

27 oktober 2006: Nieuwbouw Molenstraat Aardam: Ondanks het feit dat de gemeenteraad van Ter Aar duidelijke eisen heeft gesteld aan de hoogtes van de nieuw te bouwen gebouwen aan de Molenstraat, ligt er toch een bouwaanvraag van Woondiensten Aarwoude om een gebouw neer te zetten van maar liefst 16 meter hoog. Lees hele persbericht. Lees ook de brief aan de gemeenteraad. En bekijk de situatie.

26 oktober 2006: Nieuwe brief aan inwoners: Woningbouw: dorpse omgeving met veel groen, voldoende betaalbare woningen en geen hoogbouw. Lees verder.

28 oktober 2006:  Progressief 2007 trekt met een MOBIEL WELZIJNSLOKET door de nieuwe gemeente.

Het welzijnsteam staat voor u klaar::
- van 9.00 uur tot 9.45 uur op het winkelplein in Zevenhoven bij de Hertog Albrechtstraat.
- van 10.00 uur tot 10.45 uur op het nieuwe winkelplein in Nieuwveen.
- van 11.00 uur tot 11.45 uur op het winkelplein bij de Digros in Ter Aar.
- van 12.00 uur tot 12.45 uur bij de markt in het dorpscentrum van Nieuwkoop. Lees verder.

18 oktober 2006: De verkiezingskrant van Progressief 2007 is gereed. "Voor een goed bestuurde, sociale en groene gemeente!"  

Maak ook kennis met de 20 kandidaten. Ga naar "Verkiezingen" of: Lees verder.

Onder "Agenda" Data en locatie radio-optredens Progressief 2007 toegevoegd.

4 oktober 2006: Onder "Agenda": Data en aandacht van de lokale omroepen LOT en NEO voor de plaatselijke politiek.

3 oktober 2006: AD Groene Hart 28 september 2006: Inspraakvoorstel ten onrechte afgewezen. De stuurgroep voor de nieuwe fusiegemeente Nieuwkoop wijst ten onrechte een voorstel af, dat burgers meer inspraak moet geven. Dat stelt Kees Hagenaars, lid van het PAK in Ter Aar. Hij is niet van plan het er bij te laten zitten. “Hier zit te veel tijd en energie in. Volgend jaar geven we het nog een kans”. Lees verder.

28 september 2006: Progressief 2007 stelt kieslijst vast. Berry Dors Lijstrekker Progressief 2007.

Berry Dors website

Op 27 september heeft Progressief 2007, tijdens een ledenvergadering in Zevenhoven, Berry Dors gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november. 
Berry Dors is een ervaren politicus en bestuurder. Op dit moment is hij wethouder volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu in Nieuwkoop. Daarvoor was hij raadslid in de gemeente Nieuwkoop. In het dagelijks leven is hij werkzaam als manager bij een multinationale onderneming. Met het benoemen van Berry denkt Progressief2007 een oplossingsgerichte en representatieve partijleider te hebben gekozen die een uitstekende bijdrage zal leveren aan het nieuw te vormen gemeentebestuur van de gemeente Nieuwkoop.
 
Op plaats 2 t/m 20 zijn de volgende kandidaten benoemd:

2. Kees Hagenaars
3. Elly de Jeu
4. Johan van der Veen
5. Marco Oehlenschläger
6. Jan Roos
7. Joke van Boxtel
8. Ramon Egberts
9. Ton Hasenbosch
10. Hetty van Oldeniel
11. Anton Visser
12. Gerard van der Meulen
13. Hanna Soede
14 Mimoun Chemlali
15. Ton van Deudekom
16. Alida Poldervaart
17. Simon Hoogerwerf
18 Ben Koppelman
19. Bert Post
20. Jan Dirven

Voor inlichtingen over de verkiezingscampagne of  voor afspraken over perscontacten:
Marco Oehlenschläger
Vz. Campagnecommissie Progressief2007
0172-572974
marco@oehlenschlager.nl
 
Voor politieke reacties of vragen:
Berry Dors, Lijsttrekker:
0172-573229
berry.dors@freeler.nl

23 september 2006: Correctie in de agenda: Was donderdag, is woensdag.

20 september 2006:

Afgelopen maandagavond is er een openbare bijeenkomst geweest van de Klankbordgroep van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar.
Het gehele plan om nog voordat de nieuwe gemeente van start zou gaan, een pilot te starten m.b.t. inwonersparticipatie is door de stuurgroep en de kerngroep uiteindelijk van de hand gewezen. Op die manier is een project, wat onafhankelijk van de meerderheid in een nieuwe raad en dus los van coalities, als pilot, daarbij financieel ondersteund door Binnenlandse Zaken, zou worden ingevoerd ,van de baan geveegd.
Persoonlijk vind ik dit vooral een nederlaag voor de bewoners van de nieuwe gemeente.Echter ook voor de politiek is dit een gemiste kans. Zij had met dit project kunnen laten zien dat betrokkenheid van burgers in de nieuwe gemeente voorop zal staan.
Kees Hagenaars, PAKfractie Ter Aar. Lees het hele betoog.

20 september 2006:

Agenda openbare ledenvergadering

Datum:      Woensdag 27 september 2006
Tijd:           20.00 uur.
Plaats:      Party-Centrum ’t Trefpunt, Laurelzaal
                   S.v. Drielstraat 4
                   2435 XP Zevenhoven

- Vasttellen volgorde kandidatenlijst en verkiezing lijstrekker voor de verkiezingen van 22 november 2006.

- Vaststellen verkiezingscampagneplan en het budget hiervoor.

18 september 2006: Persbericht "Progressief 2007 stelt verkiezingsprogramma 2007-2010 vast" Lees verder.

De alfabetische kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen werd ook vastgesteld. Op de lijst staan inwoners van alle drie “oude” gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar en er komen zowel nieuwe kandidaten als ervaren rotten op voor. Lees verder.10 september 2006: Onder "Verkiezingen" Verkiezingsprogramma vervangen door concept 2. De paragrafen 2.4 en 2.5 zijn herschreven.

9 september 2006

Witte Weekblad 6 september 2006. PAK wil duidelijkheid over tweede rapport Rekenkamer. Volgens het PAK houdt wethouder Jonker zich niet aan wettelijke regels. De gemeenteraad van Ter Aar laat het er verder bij zitten. Lees verder.

Agenda openbare ledenvergadering:

Datum: Donderdag 14 september 2006
Tijd:       20.00 uur.
Plaats:  Restaurant “De Oude School”, in de Pub.
               Kerkweg 33, Ter Aar.

- Vaststellen van de alfabetische kandidatenlijst voor de verkiezingen 22 november 2006.

- Bespreken en vaststellen verkiezingsprogramma.

24 augustus 2006: Witte Weekblad 23 augustus 2006: Rekenkamer tikt fusiegemeenten Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar, op de vingers.

De colleges van B en W van Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar zijn aangesproken op het niet uitvoeren van onderzoek naar de efficiency en effectiviteit van hun beleid. Dit maakt het voor de gemeenteraden moeilijker hun controlerende rol te vervullen. Lees verder.

20 augustus 2006.

Onder "Fracties" zijn toegevoegd de raadsleden van de PvdA/GroenLinks fractie Nieuwkoop en de PvdA/GroenLinks wethouder.

11 augustus 2006.

Beschikbaar: Profielschets voor politici Progressief 2007.

21 juli 2006.

Door de Provinciale Staten is de datum voor de Gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld op 22 november 2006.

9 augustus 2006.

"Witte Weekblad 28-06-2006: In de commissievergadering in Nieuwkoop krijgt wethouder Berry Dors (PvdA/GroenLinks) krijgt complimenten van MPN. Is dat verkiezingsretoriek? Marcel Terlouw (PvdA/GroenLinks) twijfelt aan de integriteit fractievoorzitter Paymans van de VVD. Daarop verlaat Paymans boos de vergadering. De fractie van PvdA/GroenLinks vraagt zich af waarom een raadslid wegloopt als hem de integriteitsvraag wordt gesteld. Deze vraag moet iedere politicus op ieder moment naar eer en geweten kunnen beantwoorden." Lees verder.

 

29 maart 2006: Op de laatste ledenvergadering hebben de leden van het PAK van het eerste uur, Hans van der Meulen en Ton van Deudekom, de aanwezige leden verrast met een "Speciale en tevens laatste uitgave" van het "In PAK Papier".

Peuterspeelzaal ’t Rakkertje, in Langeraar. De visie en de inzet van het PAK bij de realisering van de nieuwbouw voor de peuterspeelzaal. Lees verder.

De rol in invloed van het PAK bij de strijd om het behoud van Zwembad Aarweide

Streekplan Zuid - Holland Oost. Meer over de achtergronden en bijdrage van het PAK bij het ontwikkelen van dit streekplan: Lees verder.

Het jaar 2003 heeft in het teken gestaan van het "Onderzoek Papenveer", ook wel "Commissie Papenveer" genoemd. Hierin werd de rol van wethouder Hoogervorst onderzocht in het voorbereidend traject van woningbouw in Papenveer. In de raadsvergadering van 29-01-2004 werd het rapport van deze commissie besproken en heeft het PAK een groot aantal vragen gesteld aan de Commissie Koning. Daarna heeft de PAK-fractie een bijdrage geleverd aan de eerste ronde in het debat met de raad over dit onderwerp en scherp proberen te debatteren. In de derde ronde heeft Kees de conclusies van het PAK verwoordt en uiteindelijk heeft Johan een motie ingediend. Een dag later heeft Kees zijn frustratie van zich afgeschreven via een "The Day After" e-mail naar de leden.

De rol van het PAK bij de besluitvorming rondom bestemmingswijziging van het gebied Hoekse Aarkade