Archief Progressief Nieuwkoop 2007

 2 decemberber 2007: Progressief 2007 tevreden over Algemene Beschouwingen. Een terugblijk en verantwoording aan onze kiezers. Lees verder.

27 november 2007: In de taakbalk bovenin onder "Links" toegevoegd: Plaatselijke winkel van Werldwinkel logo en plaatselijke afdeling van Amnesty logo

Witte Weekblad 071114 Een belletje naar nuon

14 november 2007: Witte Weekblad: Raadslid Berry Dors noemde het voorstel van CU/SGP om duurzame energie te gaan afnemen een "Wereldplan". 'Een belletje naar NUON en het is geregeld. Lees deel 1 van het verslag en deel 2.

15 november 2007: Alphens Nieuwsblad: Duurzaam bouwen. Hans van der Meulen houdt dinsdag 20 november 2007 een lezing over duurzaam bouwen. Tijd: 20.00 uur. Plaats: De Stal van de Heemtuin, Kennedylaan 33a, Nieuwkoop. Lees verder.

AD Groene Hart 071107 Groene Hart gemeenten lopen achter

KIJK EN VERGELIJK

7 november 2007: De Algemene Beschouwingen van Progressief 2007 voor de begroting van 2008 van de gemeente Nieuwkoop zijn geredd. Lees verder. Voor samenvatting: Klik hier. Voor conclusie: Klik hier.

De gemeenteraad debateert 8 november 2007 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen.

31 oktober 2007: Witte Weekblad: Progressief 2007 tegen woningen bij De Zevensprong. "Waarom woningen terwijl er nog zoveel ruimte elders is? Lees Verder.

Lees hele artikelWitte Weekblad 071024 Kop Woonlasten fors omhoog

20 oktober 2007: Ledenvergadering Progressief 2007 maakt zich zorgen over stijging woonlasten. Lees verder.

13 okktober 2007: AD Groene Hart: Komst Buijserd "een complete verrassing". Lees verder.

12 oktober 2007:  Frans Buijserd voorgedragen als nieuwe burgemeester. Lees verder.

12 oktober 2007. In verband met de klachten en bezwaren van omwonenden met betrekking tot de parkeersituatie Vosholplein en omgevig en de geplande nieuwbouw heeft Progressief 2007 schriftelijke vragen aan het college van B&W van Nieuwkoop gesteld. De vragen. En: Het antwoord.

10 oktober 2007: Persbericht: Progressief 2007 tegen woningbouw "De Zevensprong". Lees verder.

20 september 2007: Parkeerplaatsen en de arrogantie van het gemeentebestuur. Standpunt van fractie en bestuur. Lees verder.

31 augustus 2007: BBQ - traditie voortgezet in Progressief 2007. Klik hier om verder te lezen. Klik hier een foto-impressie van de barbecue. Klik hier het recept van het dessert.

21 augustus 2007: Persbericht gemeente Nieuwkoop: Proces structuurvisie in volle gang.

 

20 juli 2007: Statistiek "Kijkcijfers" website totaal overzicht, met gemiddelden per dag, record per maand en reden van het record. Lees verder.

13 juli 2007: Progressief 2007 stelt schriftelijke vragen aan het college van B & W over de parkeersituatie Vosholplein en omgeving. Lees verder.

11 juli 2007: Witte Weekblad: Politiek uit kritiek op ontwerp politiebureau. Kees Hagenaars van Progressief 2007 vindt het gebouw absoluut niet passen in de omgeving. Lees verder.

3 juli 2007: AD Groene Hart: Meedenken over Argonnepark. Gemeente betrekt bewoners bij aanleg groenvoorziening in hun buurt. (Hoofdonderwerp verkiezingsprogramma Progressief 2007). Lees verder.

30 juni 2007: AD Groene Hart: LOT Radio verwijt raad (gemeente Nieuwkoop) gebrek aan daadkracht. Lees verder.

29 juni 2007: AD Groene Hart: Nieuwkoopse raad stelt besluit over zendvergunning uit. Lees verder.

28 juni 2007: Raadsvergadering: Standpuntbepaling en motivatie  Progressief 2007 inzake toewijzen zendmachtiging lokale omroep. Lees verder.

6 juni 2007: Onder "Debat" toegevoegd de discussie in de raad over het voorstel om een nieuwe naam voor de nieuwe gemeente te kiezen of niet. U kunt het ook hier verder lezen.

14 mei 2007: In het debat over de naamgeving van onze gemeente heeft de burger helaas verloren. De fractie en het bestuur van Progressief 2007 heeft alles nog eens overzichtelijk samengevat. Lees verder.

In de laatste ledenvergadering van Progressief 2007 is het bestuur gekozen / herkozen. Lees verder.

27 april 2007: AD Groene Hart: Nieuwkoop blijft gewoon Nieuwkoop. Één raadslid uit Ter Aar stemde voor de naam Nieuwkoop, CDA-er Jan de Jong. Lees verder.

27 april 2007: Leidsch Dagblad 070427:  Werknaam redt het net in raad. Nieuwkoop is definitief Nieuwkoop. Lees verder.

26 april 2007: Nieuwkoop blijft Nieuwkoop! De gemeenteraad stemde met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Dit ondanks een laatste poging van Progressief 2007 om te proberen een breed gedragen besluit te nemen. Lees de toespraak van Kees Hagenaars.

18 april 2007:  Witte Weekblad:   Meningen verdeeld over naam na herindeling.

Progressief 2007 wil belofte van oude gemeenteraden nakomen en naar de burgers luisteren. SGP/CU wil naam Nieuwkoop. MPN ziet geen reden om andere naam dan Nieuwkoop te kiezen. CDA heeft geen fractiestandpunt. VVD noemt het een onderwerp met groot “Ik vind” gehalte. Lees verder.

18 april 2007: Witte Weekblad: Wel of geen nieuw gemeentehuis.

Progressief 2007 heeft zich tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis uitgesproken. Lees verder.

7 april 2007: AD Groene Hart: Progressief protest tegen nieuw stadhuis.

Inwoners van Nieuwveen, Zevenhoven, Nieuwkoop en Ter Aar wordt loer gedraaid. Progressief 2007 stelt voor om het geld te gebruiken voor investering in historisch centrum Nieuwkoop. Lees verder.

6 april 2007: AD Groene Hart: Rioolheffing 2007: In Nieuwkoop grootste stijging.

 

4 april 2007: Witte Weekblad: Verhoging woonlast hoger dan inflatie.

Woonlasten stijgen meer dan beloofd. Motie Progressief 2007 haalt het niet. Lees verder.

21 maart 2007: Witte Weekblad: Progressief 2007 wil absoluut géén nieuw gemeentehuis. Veel inwoners denken mee over nieuwe gemeentenaam. Lees verder. In raadsvergadering oeverloze discussie over financiën. Berry Dors: "Programmabegroting is slechts een kale kerstboom. Lees verder. Gemeente wil "Verbinder" als nieuwe burgemeester.   Kees Hagenaars had liever "Vernieuwer" als nieuwe burgemeester. Lees verder.

20 maart 2007: AD Groene Hart: Nieuwkoop niet populair. Lees verder.

5 maart 2007: Persbericht "Fractie en bestuursstandpunt naamgeving gemeente". Lees verder.

1 maart 2007: Verslag van raadsvergadering van het indienen amendementen door Progressief 2007. Lees verder.

25 februari 2007: Witte Weekblad 14 februari 2007: Nieuwkoop blijft Nieuwkoop. Burgemeester Boogaard bevestigde dat de naam Nieuwkoop geen voorlopige naam is, maar een definitieve naam. Alleen als er een initiatief vanuit de gemeenteraad komt kan er een discussie komen over een andere naam. Lees verder.

15 februari 2007: Raadsvergadering 0m 19.00 uur in het gemeentehuis te Nieuwveen. Onder andere wordt behandeld: Bouwplan Molenstraat. Hieronder een impressie.

Molenstraat impressie

12 februari 2007: Leidsch Dagblad: Laatste woord nog niet gezegd over Nieuwkoop als naam voor de nieuwe gemeente. Lees verder.

10 ferbuari 2007: Reactie Fractie Progressief 2007: Naam van de nieuwe gemeente nog niet bekend. De naam Nieuwkoop is de voorlopige naam voor de samengevoegde gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar. Dit is destijds besloten door de Commissaris van de Koningin dhr. Fransen, nadat de drie gemeenten een verdeeld advies hadden gegeven. Lees verder. Wilt u reageren: stuur uw mening naar: info@progressief2007.nl

6 februari 2007: Uit: www.nieuwkoop.nieuwsregio.nl Schamper doen over Nieuwkoop. Liemeer is niet meer, Ter Aar, Nieuwveen, Zevenhoven, Noorden en nog 9 andere kernen bestaan gewoon. Dat we tegenwoordig gemeente Nieuwkoop heten, schijnt een aantal mensen nog steeds niet te waarderen. Lees verder.

AD Groene Hart 25 januari 2007
Pijn uit plan Molenstraat Ter Aar. Het leed lijkt geleden rond het nieuwbouwproject aan de Molenstraat in Ter Aar. Lees verder.

Leidsch Dagblad 23 januari 2007
Appartementencomplex (Molenstraat) Ter Aar minder hoog. Lees verder.

16 januari 2007:

Bij "Agenda" toegevoegd: Algemene Leden Vergadering woensdag 14 maart 2007.
Beschikbaar: De planning van de raadsvergaderingen voor 2007.

Nieuw in de planning zijn het afschaffen van commissievergaderingen. Daarvoor in de plaats zijn er drie verschillende raadsvergaderingen, te weten:
1. Oriënterende bijeenkomst;
2. Meningsvormende raadsvergadering;
3. Raadsvergadering waar de voorgenomen besluiten worden vastgesteld. Downloadversie.

Het raadsprogramma opgesteld door MPN en CDA. Wordt besproken en vastgesteld in de raadsvergadering van 25 januari 2007.

Paar opvallende punten:

· De partijen zijn voorstander van het concept van de brede school;
· Substantiële uitbreiding van de formatie jeugd- en jongerenwerk;
· Op de ambtelijke output een goede kwaliteitscontrole door een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek;
· Mogelijkheden peilen van de instelling van dorpsraden;
· Voorstander van het gebruik een referendum;
· Heroverweging van de huidige ontwikkelings- en inrichtingsplannen derde fase Dorpskern Nieuwkoop;
· De partijen willen zo snel mogelijk een centraal gelegen nieuw gemeentehuis;
· De partijen willen voor de Molenstraat in Ter Aar handhaving van de bouwhoogte zoals aangegeven in het huidige bestemmingsplan;

Lees verder. Downloadversie.

9 januari 2007: Onder de knop “Fractie” is de fractie aangepast aan de situatie na de verkiezingen van 22 november 2006. Ook zijn daar toegevoegd de gekozen fractieassistenten. Daar is ook te portefeuilleverdeling te lezen.

Onder de knop "Bestuur" zijn de statuten (opnieuw) toegevoegd en het stuurgroepreglement.