Fractie

Bij de verkiezingen van 19 maart 2014 zijn er voor de nieuwe gemeenteraad twee raadsleden gekozen van Progressief Nieuwkoop. Plus twee leden van MPN via Lijst 1.

Berry Dors, raadslid + fractievoorzitter.

1a Berry Dors 

  • Algemeen Bestuurlijke Zaken 
  • Financiën
  • Maatschappelijke Zaken
  • Grondgebied

Wat vind je de belangrijkste taak van de lokale politiek?
Zorgen dat het gemeentebestuur op een ordelijke manier en in dienst van inwoners zijn weg vindt. En kijken op welke manier inwoners actief bij de politiek betrokken kunnen zijn. De politici weten ook niet alles.
 
Wat trekt je het meest aan in Progressief Nieuwkoop?
Progressief Nieuwkoop is een kritische partij die goed georganiseerd is en ideeën haalbaar uitwerkt. Vaak hebben lokale partijen onevenredig aandacht voor deelbelangen zoals de agrarische sector of dorpsbelangen, bij Progressief Nieuwkoop kijken we naar het grote geheel.

 berrydors@progressiefnieuwkoop.nl

 


Kees Hagenaars, raadslid.

 

2 Kees Hagenaars

  • Ruimtelijke Ordening 
  • Openbare Werken
  • Onderwijs
  • Natuur en Milieu

Sinds wanneer ben je politiek actief en waarom?
Ik vermoed al wel zo’ n 20 jaar. Mijn betrokkenheid is voortgekomen uit de verkeerswerkgroep Langeraar die de Langeraarseweg veilig wilde maken. Omdat er binnen de gemeente Ter Aar nauwelijks geluisterd werd, ben ik zelf politiek actief geworden.

Ben je ook lid van een landelijke partij en is er verschil met je lokale betrokkenheid?
Ja, ik ben landelijk lid van D’66. En er is zeker een verschil. De lokale betrokkenheid is veel directer omdat je besluiten van invloed zijn op je eigen omgeving. Daarom is burgerparticipatie zo’n speerpunt voor Progressief Nieuwkoop. En voor mij.

 keeshagenaars@progressiefnieuwkoop.nl

 

Daarnaast twee fractie-assistenten.

Joke van Boxtel.

7 Joke van Boxtel

  • Sociale en Maatschappelijke Zaken

Is er een verschil tussen je landelijke en je lokale politieke betrokkenheid?
Een groot verschil. Mijn hart ligt bij lokale politiek. Vanuit mijn werk als adviseur bij de gemeente Haarlem ken ik de ambtelijke wereld en werkwijze goed. Die kennis en ervaring komt me als raadslid goed van pas.
Er is ook een link: ik volg de landelijke politiek met interesse en probeer de doorvertaling te maken voor de gevolgen op lokaal niveau. Zoals nu met de bezuinigingen en de cultuuromslag vanuit het Wilderseffect.

Welke droom zou je willen verwezenlijken in de gemeente?
Het is mijn ambitie dat de gemeente het bijscholen van laaggeletterden serieus aanpakt. In samenwerking met bijvoorbeeld bibliotheken kan dat zonder hoge kosten snel resultaat opleveren. Alleen als je mensen de kans geeft hun verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf te ontplooien, kunnen ze volwaardig deelnemen aan de samenleving. En hun bijdrage leveren. Dat leidt tot een plezierig Nieuwkoop voor iedereen.

 jokevanboxtel@progressiefnieuwkoop.nl

 


Jan Dirven, fractie-assistent en partijvoorzitter.

 

 20 Jan Dirven

Sinds wanneer ben je politiek actief en waarom?
Het besef dat je Samen-Leven met elkaar moet organiseren is mijn grote motivatie. In de jaren ‘70 ontdekte ik dat actieve politieke betrokkenheid en verantwoordelijkheid mij boeide en inspireerde. En dat doet het nog steeds. 
 
Welke droom zou je willen verwezenlijken in de gemeente?
Een nog veel betere communicatie met en betrokkenheid van burgers bij de dingen die zij belangrijk vinden.

Wat kun jij dat andere partijleden minder goed kunnen?
Contacten leggen in Den Haag met provincie en rijk; vorm geven aan politiek-bestuurlijke vernieuwing, hetgeen samenhangt met mijn opleiding en werk als consultant beleidsinnovatie.

jandirven@progressiefnieuwkoop.nl