Welkom

                    bij Progressief Nieuwkoop

Progressief Nieuwkoop wil dè partij zijn voor alle mensen in de gemeente Nieuwkoop. Mensen die naar een sociale, veilige en duurzame samenleving streven. En daar zelf invloed op willen hebben.
Wij vinden dat de alsmaar complexer wordende vraagstukken en problemen in onze samenleving nauwelijks nog goed begrepen en aangepakt kunnen worden zonder goede participatie van betrokken burgers van meet af aan.
En daarom zoekt Progressief Nieuwkoop actief naar nieuwe vormen van besturen om behalve inspraak en medezeggenschap daadwerkelijke participatie te bevorderen.
Dat doen we op verschillende manieren. Door ons werk in de raad, in werkgroepen en denktanks, door werkbezoeken en contacten met burgers te leggen en te onderhouden.

DOWNLOAD HIERONDER ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA

Verkiezingsprogramma MPN-PN 2014-2018.pdf

Verkiezingsprogramma Progressief Nieuwkoop voor 2010 tot 2014

De partij is ontstaan uit een samenwerkingsverband van leden van de PvdA, Groen Links, D66, en SP, maar is nadrukkelijk bestemd voor alle inwoners van Nieuwkoop.

Progressief Nieuwkoop is dè partij voor 
Nieuwkopers
en Nieuwveners, TER AARDERS,
Woerdense Verlaters en CDA’ers. VVD’ers,
PvdA’ers, actievelingen, BURGERS en zeker
ook jongeren! Voor Korte en Langeraarders,
Noordse Dorpers, VROUWENAKKERS
maar ook SP’ers, gelovigen, D66’ers en
ouderen, verenigingen, Zevenhovenaren
en Papenveerders. Voor de nudisten, Noordenaren,
progressieven, Noordse Dorpers, POSITIVO’S, de denkers
en de doeners, Groen Linksers, mannen en
vrouwen, dierenliefhebbers, De Meijers,
SGP’ers en CU’ers, voor alle IDEALISTEN,
socialisten, liberalen en democraten!