Agenda Ledenvergadering 20 april 2010

 

Huishoudelijke zaken: Jaarverslag werkzaamheden van het bestuur in 2009, financieel jaarverslag, begroting 2010, verkiezing / herverkiezing van het bestuur en de stuurgroepsleden.

Verslag van de vergadering 9 december 2009. LEES VERDER

Evaluatie campagne gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010

Verantwoording van Berry en Kees over de onderhandelingen om te komen tot een raadsprogramma en de vorming van een college.