Algemene Ledenvergadering 12 april 2012

Uitnodiging openbare Algemene Ledenvergadering
Datum:    Woensdag 18 april 2012
Tijd:        20.00 uur.
Plaats:    Party-Centrum Aardam (Dorpshuis)
Kerkweg 18, 2461 GD Ter Aar

Van 20.00 uur tot 20.30 uur: huishoudelijke zaken zoals vasstellen verslagen en (her) verkiezing bestuursleden.

20.30 uur: Gemeentepolitiek 1:

Door de economische crisis, de stilgevallen bouwmarkt en falend beleid, lopen de kosten van de zogenaamde sleutelprojecten zwaar uit de hand. Dat vergt volgens PN forse inhoudelijke en procesmatige beleidsveranderingen. Welke keuzen kunnen de schade beperken? Toelichting Berry Dors.

21.35 uur: Gemeentepolitiek 2:

Op sociaal terrein werkt het Rijk aan drie ingrijpende veranderingen (transities) en decentraliseert de taken daarvan – inclusief bezuinigingen daarop - naar de gemeenten. Dat zijn: Jeugdzorg; Wet Werken naar Vermogen; en wijziging AWBZ naar WMO. Welke problemen doemen op? Hoe te voorkomen dat burgers die hiermee te maken hebben daar de dupe van worden? Toelichting Joke van Boxtel.