Archief

Iinternationale Vrouwendag 2017.pdf

Archief Progressief Nieuwkoop 2012-2013

Archief Progressief Nieuwkoop 2011

Archief Progressief Nieuwkoop 2010

Archief Progressief Nieuwkoop 2009

Archief Progressief Nieuwkoop 2008

Archief Progressief Nieuwkoop 2007

Archief 2006

Archief 2004

Archief losse onderwerpen

.

12 oktober 2009: Amendement Rapport Rekenkamer.LEES VERDER

12 oktober 2009: MOTIE Flexibilisering Infrastructurele Beheerplannen. LEES VERDER

12 oktober 2009: MOTIE Kassen in de gemeente Kaag en Braassem.LEES VERDER

12 oktober 2009: MOTIE Motie Woonlasten 2010.LEES VERDER

12 oktober 2009: MOTIE Subsidie voor lokale politieke partijen. LEES VERDER

11 oktober 2009: Brief Lokale subsidie voor lokale politieke partijen. LEES VERDER.

Hieronder de debatten die door de fractie van Progressief Nieuwkoop zijn gevoerd. Deze debatten zijn letterlijk uit de officiële raadsnotulen van de gemeente Nieuwkoop overgenomen.

(De debatten van 2006 zijn van de PAK-fractie in de raadsvergaderingen van Ter Aar).

Raadsvergadering april 2007: Naamgeving nieuwe gemeente.

Raadsvergadering mei 2006 Actualisatie Nota Woningbouw mei 2006

Raadsvergadering maart 2006: Een nieuw gemeentehuis.

Raadsvergadering maart 2006: Nota woningbouwlocaties.

Raadsvergadering september 2005: Onderwijsvoorzieningenbeleid.

Raadsvergadering september 2005: Naamgeving nieuwe gemeente.