Pak Ter Aar
   
print deze pagina

Archief 2004

30 december 2004: Het PAK wenst alle burgers van Ter Aar een gezond gelukkig en vooruitstrevend 2005.

PAK logo

20 december 2004: Raadsvergadering 16 december 2004: Basisscholen krijgen waar ze recht op hebben. Lees verder.

12 december 2004: De inleiding van het PAK in de raadsvergadering van 9 december 2004 over de vragen uit de enquete Herindeling Ter Aar. Lees verder.

Een verslag van de PAK fractie over het debat gehouden in de raadsvergadering van 9 december 2004 over de vragen uit de enquete Herindeling Ter Aar. Lees verder.

10 december 2004: PAK en GB bezorgen vandaag in Ter Aar een Folder met de mening van het PAK en GB over de vragen van de Enquête over de mogelijke herindeling van Ter Aar. Voor de folder in kleur lees verder: Blad 1 verder blad 2 verder blad 3 verder blad 4 Voor de folder in Word-document: Lees verder.

4 december 2004: VNG-magazine 19 november 2004: Professor Herweijer: 'Weinig animo voor raadswerk na herindeling'. Lees verder. En: ‘Gemeenten groter maken, lost bestuursproblemen niet op’ Lees verder.

4 december 2004: Correctie in de agenda: Niet op 10 maar op 9 december 2004 Extra raadsvergadering.

29 november 2004: Persbericht: Extra raadsvergadering 10 december 2004 over de te houden enquete inzake mogelijke herindeling Ter Aar. Lees verder.

PAK en GB zullen tevens op 10 december een informatiefolder verspreiden onder alle bewoners van Ter Aar waarin zij hun standpunten weergeven.

22 november 2004: Rijn en Gouwe 20 november 2004: Kritiek op aanpak enquete (herindeling Ter Aar) Verslag van de informatiebijeenkomst plan Molenstraat 27-10-2004 beschikbaar. Lees verder.

15 november 2004: Het PAK heeft van het college antwoord gekregen op schriftelijke vragen in verband met geluidsoverlast Schiphol en een overlegorgaan over geluidsoverlast. Lees verder. Omdat het PAK zich altijd heeft ingezet voor het behoud van het zwembad plaatsen we graag het persbericht van Stichting Zwembad Aarweide met betrekking tot de subsidie. Lees verder.

19 oktober 2004: Het PAK stuurt een brief aan de leden van de Stuurgroep herindeling Ter Aar inzake het raadplegen van de bevolking. Lees Verder.

12 oktober 2004: In het archief toegevoegd: Zwembad Aarweide en de rol van het PAK Ter Aar.

9 oktober 2004: Reactie statenlid Démoed en tegenreactie Kees Hagenaars. Rijn en Gouwe 9 oktober 2004: (CDA-er) Démoed bij voorbaat kansloos (als burgemeester van Ter Aar)

28 september 2004: Standpunt PAK inzake referendum mogelijke herindeling Ter Aar, voor raadsvergadering 30 september 2004: Lees verder.

23 september 2004: Op pagina "Contact" e-mailadressen aangepast.

19 september 2004: Bij ''Agenda'' toegevoegd: Verslag ledenvergadering PAK, 8 september 2004, openbare deel. Lees verder.

17 september 2004: Molenstraat spotprent: Kijk!!

16 september 2004: Verslag gesprek PAK-fractie met wethouder Hoogervorst: Lees verder!!

12 september 2004: Persbericht Molenstraat: ''Bewoners voelen zich belazerd''.

12 september 2004: Startersregeling koopwoningen Ter Aar: Wethouder heeft goed geluisterd naar het PAK.

6 september 2004: Bij agenda en bij ''Wolkenkrabbers bedreigen hart van Ter Aar'' toegevoegd: Wolkenkrabbers Molenstraat Ter Aar, tekeningen.

5 september 2004: Raadsvergadering Ter Aar, 2 september 2004: Voorstel PAK kan gemeente Ter Aar en bewoners tienduidenden euro's opleveren.
 
 In de raadsvergadering van 2 september j.l. heeft de PAK-fractie voorstellen gedaan om de 215 rioolaansluitingen in het buitengebied op een andere wijze te regelen dan in het voorstel van B en W werd voorgesteld.
Door gebruik te maken van septic tanks en IBA's in de buitengebieden wordt voorkomen dat Ter Aar een uitgebreid en duur rioolnetwerk moet bekostigen. Dit zou de burgers € 100,- per aansluiting per jaar meer gaan kosten.
Het PAK wist te melden dat zowel waterschappen, als provincie als Rijk aan het schuiven zijn waar het betreft de verplchting tot aansluiting op het hoofdriool en dat het daarom zeer de moeite waard is om een nieuw overleg aan te gaan.
Wethouder Hoogervorst was zeer gecharmeerd van het PAK-voorstel en beloofde opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan. Hij voorzag dat de extra bijdrage die de burger in de toekomst moet gaan leveren beduidend lager zou kunnen worden door dit voorstel. Lees verder.

1 september 2004: In het archief een aantal foto's opgenomen van Zwembad Aarweide.

31 augustus 2004: Openbare ledenvergadering woensdag 8 september 2004, zie agenda.

Nieuw per 3 juli 2004: Crisis in Ter Aar?

De fractie van het PAK en Gemeentebelangen zijn tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 1 juli 2004 boos opgestapt en hebben de raadsvergadering verlaten.                       Crisis in Ter Aar? Voor persverklaring: Lees verder! Voor betoog dat PAK wilde houden: Lees verder!

Nieuw per 9 juni 2004:

Standpunt van het PAK in de raadsvergadering van 28 april 2004 met betrekking tot de "notitie Bestuurlijke toekomst Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar; voortgangsdocument" (herindeling). Lees verder!

Nieuw per 8 juni 2004:

Verslag Raadsvergadering 03-06-2004.

Lokale Omroep Ter Aar.

Het PAK vindt, dat de rijksbijdrage voor de Lokale Omroep Ter Aar (LOT), die de gemeente ter Aar jaarlijks ontvangt van het Rijk (via een bepaalde verdeelsleutel) gewoon  moet worden doorgesluisd naar de omroep (tenzij aantoonbaar is, dat de LOT zijn werk niet goed doet). Wethouder Jonker moet zijn verantwoordelijkheid leren nemen voor de fouten die zijn gemaakt in 2001 en 2002 (LOT niet betalen) door deze te herstellen en daarvoor goede oplossingsmogelijkheden aan de raad voor te leggen. Wij vinden het niet acceptabel dat Jonker zijn politieke verantwoordelijkheid drie maal afschuift: eerst krijgen zijn ambtenaren de schuld, vervolgens wil hij het LOT de dupe laten zijn door geen bijdragen voor 2001 en 2002 te geven en tenslotte legt hij de bal bij de gemeenteraad die maar moet bedenken waar het geld vandaan moet komen. Alles bij elkaar is dit geen bestuurlijk hoogstandje van Jonker. Maar een eenvoudige suggestie is om de van het rijk ontvangen bijdrage uit de Algemene Reserve te halen want daaraan moet het toentertijd toch ook zijn toegevoegd.

Bibliotheek De Aarlezer.

Het PAK vindt het een ongelukkige zaak, dat de Bibliotheek van Ter Aar wordt opgeschrikt met een fors hogere bezuinigingstaakstelling dan de € 25.000,- welke in Begroting 2003 is opgenomen en geaccordeerd. De toezegging van  wethouder Jonker dat de bezuiniging geen cent meer zal bedragen dan deze € 25.000,- vormt een geruststelling, en het PAK zal wethouder Jonker daaraan  houden. Volgens Jonker is er onrust en consternatie ontstaan omdat er fouten zitten in cijfers welke aan de raad zijn voorgelegd. Dat is voor het PAK natuurlijk geen geruststelling en moet in het vervolg zeker worden voorkomen.

Error: INCLUDE pak_multi_cs.html not found/usr/local/WWW/W6//homepages.webkracht.nl/htdocs/tmpl/pak_multi_cs.html