Archief Progressief Nieuwkoop 2010

24 december 2010 Protestbrief ►

Protestbrief sluiting operatiekamers Rijnlandziekenhuis. De directie van het Rijnlandziekenhuis heeft het voornemen om de operatiekamers in het ziekenhuis van Alphen aan den Rijn te sluiten. Dit voornemen is het gevolg van een bezuinigingsoperatie.

Rijnland Ziekenhuis Alphen aan den Rijn

Het bestuur van Progressief Nieuwkoop vindt de sluiting geen goed idee en roept iedereen op, die het daar mee eens is, een protestbrief te schrijven. De protestactie is een initiatief van de SP in Alphen aan den Rijn. Voor voorbeeldbrief: LEES VERDER

 20 december 2010 Geen Hoogbouw in Nieuwkoop ►

Progressief Nieuwkoop tegen te hoge bouw Lindenplein Ter Aar. Alle andere politieke partijen vinden het goed dat er 2,5 meter hoger gebouwd mag worden dan is toegestaan! LEES VERDER

Plangebied Aardam 

Plangebied Aardam

30 november 2010 Milieudienst ►

Schriftelijke vragen aan het College over de aan de Milieudienst West-Holland gedelegeerde taken en bevoegdheden. LEES VERDER

20 november 2010 Pleidooi voor een duurzame veehouderij ►

EINDE AAN DE GEORGANISEERDE ONVERANTWOORDELIJKHEID

Vlees en zuivel zijn onverantwoord goedkoop; zo kost een ei in de winkel nu net zoveel als 60 jaar geleden. De prijs wordt betaald door dieren, natuur en milieu – en daarmee door onszelf en komende generaties. De veeindustrie trekt diepe sporen in ons milieu, de biodiversiteit, de wereldvoedselvoorziening, de mineralenbalans, de zoetwatervoorraden, de volksgezondheid en vooral ook in het welzijn van dieren.     

LEES VERDER  http://www.duurzameveeteelt.nl/

 14 november 2010 Algemene Beschouwingen ►

Algemene Beschouwing Progressief Nieuwkoop bij de begroting 2011:

"De tering naar de nering zetten".    LEES VERDER

9 november 2010 TWITTER ►

Kees Hagenaars en Berry dors op TWITTER 

27 oktober 2010   Doe mee: Speelplaatsenbeleid ►

Nieuw onder "DOE MEE": "Ingekomen mening". En daarin de eerste mening van een burger: 23 oktober 2010: Zandbakken en speelplaatsenbeleid van de gemeente Nieuwkoop. LEES VERDER.

19 mei 2010:Progressief Nieuwkoop stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W over het natuurontwikkelingsproject De Bovenlanden. LEES VERDER.

19 mei 2010: Toegevoegd onder "Lees mee": BLOGS. LEES VERDER.

19 mei 2010: Toegevoegd onder "Doe mee": Help kiezersonderzoek Universiteit van Twente. LEES VERDER.

12 mei 2010: Dualisme zegeviert in nieuwe raad.College krijgt geen steun ISDR zienswijze. Een amendement van Progressief Nieuwkoop bracht leven in de brouwerij. De raad voldeed aan een verkiezingsbelofte: het was vernieuwend, het was anders. Lees verslag via:http://www.rtvlokaal.nl/2-4-9354/nieuws/politiek/dualisme-zegeviert-in-nieuwe-raad

30 april 2010: Oud PAK raadslid Ruud Boelens heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Ruud was onder andere van april 1994 tot december 1998 raadslid voor het PAK.LEES VERDER Op de foto hieronder uiterst links Ruud Boelens.

 Ruud Boelens onderscheiden

24 april 2010: PERSBERICHT “Collegeakkoord Nieuwkoop getekend”. LEES VERDER

Het akkoord:Collegeakkoord Nieuwkoop 2010 2014

 Collegeakkoord getekend

Vlnr: Stef Leliveld, Tony de Bos en Berry Dors en Marco Oehlenschläger’ tonen met trots het getekende collegeakkoord.

21 april 2010: PERSBERICHT Progressief Nieuwkoop akkoord met toetreding tot College van B&W. LEES VERDER

 Jelle Moraal wethouder

Tijdens de ledenvergadering van 20 april 2010: Vlnr: Fractievoorzitter Berry Dors, wethouder Jelle Moraal en partijvoorzitter Jan Dirven heffen het glas op het bereikte resultaat.

20 april 2010: Afscheid Johan van der Veen. LEES VERDER

 Johan van der Veen neemt afscheid

20 april 2010: Openbare Algemene Ledenvergadering. LEES VERDER

Locatie: Partycentrum Aardam (Dorpshuis), Kerkweg 18, 2461 GD Ter Aar,
Aanvang 20.00 uur.

17 april 2010: Concept "Raadsprogramma 2010 - 2014" gereed. Raadsprogramma 1010 2014 versie 15-4-2010

14 april 2010: Persbericht: CDA, Samen Beter Nieuwkoop, Progressief Nieuwkoop en D66 maken de kandidaat wethouders bekend. LEES VERDER

 Wethouders Nieuwkoop 2010

Van links naar rechts:
Trudy Veninga: CDA, 46 jaar, woonachtig in Uithoorn en voormalig fractievoorzitter van het CDA in de Uithoornse gemeenteraad.
Guus Elkhuizen: Samen Beter Nieuwkoop, 56 jaar, op dit moment raadslid in Nieuwkoop.
Ed Heijnen: D66, 60 jaar en zelfstandig ondernemer.
Jelle Moraal: Progressief Nieuwkoop, 59 jaar, bestuurder/commissaris bij verschillende maatschappelijke organisaties.

7 april 2010: Persbericht: CDA, Samen Beter Nieuwkoop, Progressief Nieuwkoop en D66 vormen college in Nieuwkoop. LEES VERDER

7 april 2010, 19.00 uur, gemeentehuis Nieuwveen: Raadsprogramma.

Op woensdag 7 april 2010 werken twee personen per partij vanaf 19.00 uur, in de raadszaal in Nieuwveen, aan een raadsprogramma. Dit doen zij in een openbare bijeenkomst onderleiding van Hans Bekkers en Harry Dijksma.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er een eerste bijeenkomst geweest op 31 maart. Op grond daarvan worden de voorstel van de partijen puntsgewijs besproken en worden afspraken gemaakt over de eindformulering van het raadsprogramma.

Publiek en pers zijn welkom als toehoorder.

11 maart 2010: De nieuwe fractie van Progressief Nieuwkoop is geïnstalleerd. MEER

 11 maart 2010 De nieuwe fractie

9 maart 2010: Prijs voor goede voorspelling verkiezingsuitslag. LEES VERDER.

 Prijsuitreiking voorspel de verkiezingsuitslag

7 maart 2010: Fotoverslag van de avond van de verkiezingsuitslag. KIJK

5 maart 2010:De spanning voor Progressief Nieuwkoop tijdens de verkiezingsuitslagen 3 maart 2010 in de loop van de avond. KIJK

2 maart 2010: Kees Hagenaars blikt terug op de verkiezingscampagne van Progressief Nieuwkoop. LEES VERDER

2 maart 2010: Persbericht: “Progressief Nieuwkoop voorspelt verkiezingsuitslag”.

Middenpartij Nieuwkoop    4 zetels
CDA                                         5 zetels
VVD                                         4 zetels
Progressief Nieuwkoop     3 zetels
ChristenUnie/SGP                1 zetel
Samen Beter Nieuwkoop   3 zetels
D66                                          1 zetel

 LEES VERDER

1 maart 2010: Onder LEES MEE: Progressief Nieuwkoop in de media aangevuld.

28 februari 2010: PERSBERICHT Progressief Nieuwkoop kritisch over het ontbreken van inspraak burgers bij uitbreidingsplannen. LEES VERDER Voor de schriftelijke vragen met betrekking tot de contourwijzigingen bij Aardam West met name achter Aardam Staete: LEES VERDER

28 februari 2010: Filmpje: Progressief Nieuwkoop op de markt in Nieuwkoop: http://www.youtube.com/watch?v=oi-8Q-vl5OY

28 februari 2010: De Progressievoos nu ook op TVoranje.nl Zie: http://www.tvoranje.nl/index.php?menu_id=73&nieuws_id=5165

26 februari 2010: De Progressievoos in de "Zapsevice" bij Pauw en Witteman!http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=15418&tx_ttnews[backPid]=116&cHash=519bcc834f

18 februari 2010: Persbericht: Kopers woningen Buytewech-Oost voelen zich bedonderd.

 Buytewech-Oost

 LEES VERER

17 februari 2010: Persbericht: Een schot voor open doel?

Voetbalkooi

 LEES VERDER

14 februari 2010: Persbericht Progressief Nieuwkoop helpt bij organiseren van cursus voor Marokkaanse gemeenschap. ID College verzorgt voor Marokkaanse vrouwen een cursus Nederlands en maatschappelijke activiteiten in de kern Nieuwkoop. LEES VERDER

13 februari 2010: Visie Progressief Nieuwkoop op mogelijke bezuinigingen. Er hangt een bezuiniging van 35 miljard euro boven de markt. Het is onduidelijk waar die uit bestaat. Is dat geld uitgegeven aan het redden van banken? Daar komt toch een deel weer van terug? Zijn het mindere belastinginkomsten als gevolg van een stagnerende economie of zijn er meer kosten gemaakt voor overheidsuitgaven. LEES VERDER

10 februari 2010: PERSBERICHT “Progressief Nieuwkoop: beëindig het gebruik chemische onkruidbestrijdingsmiddelen”LEES VERDER. Progressief Nieuwkoop heeft ook an het college schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. LEES VERDER.

9 februari 2010:Logo GroenLinks rechthoek

 Persbericht GroenLinks afdeling Nieuwkoop e.o. doet oproep om op Progressief Nieuwkoop te stemmen op 3 maart a.s. LEES VERDER

5 februari 2010: Interview met Berry Dors en Kees Hagenaars door RTV-Hollands Midden: http://www.youtube.com/watch?v=BvfSv9xTBvw

2 februari 2010: Persbericht: Progressievoos scoren met carnavalshit. M.a.w. Progressief Nieuwkoop brengt CD uit.  “Stem op Progressieven”, de leus. “Het clubje dat nu regeert is echt geen feest” zo wordt gezongen. “Het rommelt en het rammelt, ze zijn te lang geweest. Geef daarom de Progressieven eens de kans want dan gaan ze het zeker anders doen.”  LEES VERDER
 

30 januari 2010: Progressief Nieuwkoop plakt posters.

Home page posters plakken

Foto 1: Gevecht met poster en kwast. Foto 2: Hij zit er op. Foto 3: Berry en Kees doen er nog 1

30 januari 2010: “Lijsttrekker Progressief Nieuwkoop helpt buitendienst handje bij zout strooien” KIJK MAAR

13 januari 2010: De Omroeper: Progressief Nieuwkoop op eigen kracht de verkiezingen in. LEES VERDER.

13 januari 2010: De Omroeper: Progressief Nieuwkoop blij met uitblijven kassengebied. LEES VERDER.

11 januari 2010: Persbericht Vragen en motie met betrekking tot Structuurvisie Nieuwkoop 2040.Zienswijze van de gemeente wordt minder dan een week voorafgaand aan besluit voorgelegd aan de raad waardoor een gedegen voorbereiding voor de leden van de raad zo goed als onmogelijk is! LEES VERDER

10 januari 2010: Persbericht: Progressief Nieuwkoop blij met uitblijven kassengebied in Kaag en Braassem. LEES VERDER

7 januari 2010: Persbericht: Progressief Nieuwkoop op eigen kracht de verkiezingen in.LEES VERDER.

6 januari 2010: Omroeper: Progressief Nieuwkoop wil minder overlast en meer veiligheid. LEES VERDER.