Archief Progressief Nieuwkoop 2008

 31 december 2008 Witte Weekblad: Subsidie voedselbank. Voedselbank krijgt subsidie dankzij motie van Progressief Nieuwkoop en Midden Partij. Lees verder.

17 december 2008: PERSBERICHT: Burgerparticipatie in Langeraar krijgt vervolg. 20 januari 2009 tweede bijeenkomst in Parola. Lees verder.

7 december 2008: Dagboek Kees Hagenaars aangevuld: Onder andere: (4 december) raad niet in staat tot een echte meningvorming te komen zonder dat voortdurend de hulp van de wethouder wordt ingeroepen, CDA en MPN hebben moeite met openstelling supermarkten op zondag. Ga naar dagboek Kees.

3 december 2008:  Witte Weekblad: Nieuwkoop in top 5 hoogste woonlasten. Lees verder.

22 november 2008: Dagboek Kees Hagenaars aangevuld: Onder andere: Fractielunch 22 november 2008: Conclusies: er wordt nog veel te weinig gedaan met de informatie die burgers en maatschappelijke organisaties ons aangeven tijdens de oriënterende bijeenkomsten. Te weinig debat in de raadsvergaderingen. Zorgen om nieuwe mensen die nog het politieke handwerk willen doen. Verder: Plannen voor huisvesing Poolse werknemers. Ga naar dagboek Kees.

13 november 2008: Dagboek Kees Hagenaars aangevuld: Onder andere: VVD stelt vragen aan het college over problemen die door Progressief Nieuwkoop zijn aangekaart en opgelost (12-11-08). Wethouder Jonker tegen zichzelf beschermt door agendagpunt "Woonruimteverdeling" van de agenda te schrappen (10-11-08). Ga naar dagboek Kees.

6 november 2008: AD Groene Hart: "Spaarpotje (nieuw gemeentehuis) is onzinnig". Berry Dors: "Dit is salamitactiek om (de bouw) van een nieuw gemeentehuis dichterbij te brengen. Lees verder.

5 november 2008: Dagboek Kees Hagenaars aangevuld. Voorbereiding raadsvergadering: 3 november 2008. Onder andere: Kritiek op de programmabegroting: Veiligheid, Verkeer, Onderwijs, VVV, Afvalscheiding, Huurwoningen, Nieuw gemeentehuis. Ga naar dagboek Kees.

3 november 2008: Leidsch Dagblad 03-11-2008: Raadhuis Ter Aar regent in. Ondanks alle investeringen in het verleden! Lees verder.

2 november 2008: Dagboek Kees Hagenaars aangevuld. Onder andere: Verslag Regionale samenwerking  29 oktober 2008, impressie Algemene ledenvergadering 28 oktober 2008. Ga naar dagboek Kees.

26 oktober 2008: Dagboek Kees Hagenaars aangevuld. Onder andere: Hoe het kan in een andere gemeente, de geur van mest verdwijnt, verslag raadsvergadering 16 oktober 2008, verslag bijeenkomt in Parola: Don’t ask what America can do for you but ask what you can do for America. Ga naar dagboek Kees.

24 oktober 2008: Persbericht: Progressief Nieuwkoop stemt tegen de zienswijze van het college op de ontwerp-aanwijzing van de Nieuwkoopse Plassen en de Haeck tot Natura 20000 gebied en dient een eigen zienswijze in. Lees verder. Voor de zienswijze: Lees verder.

20 oktober 2008: Verslag van het werkbezoek bij woon,- en dagbestedinglocaties (ROSAZ) met een werkgebied in Midden-Holland op 2 oktober 2008 door Joke van Boxtel en Elly de Jeu. Lees verder

17 oktober 2008: Oplossing voor parkeerprobleem (Zevenhovenseweg) Lees verder.

17 oktober 2008: AD Groene hart 17 oktober 2008: Burgemeester (Buijserd van Nieuwkoop) pro Dobruska. Lees verder.

17 oktober 2008: PERSBERICHT: Progressief Nieuwkoop positief verrast door opkomst in Langeraar. Lees verder.

17 oktober 2008: Inbreng Progressief Nieuwkoop bij raadsbehandeling van de concept zienswijze op de Natura 2000 aanwijzing. Lees verder.

16 oktober 2008: In reactie op de vraag van een burger hoe wij als Progressief Nieuwkoop nu echt over Schiphol denken, want niet klagen, zit lekker in mijn tuin, is goed voor de economie, hebben wij als volgt gereageerd: lees verder. Wij nodigen VVD, CDA, MPN en CU graag uit hierop te reageren en ook aan te geven waar zij precies staan.

13 oktober 2008: Persbericht: Progressief Nieuwkoop blij met kansen die Natura 2000 biedt! VVD, CDA en MPN maken merkwaardige terugtrekkende bewegingen. Lees verder.

13 oktober 2008: Luister naar de discussie over de motie van Progressief Nieuwkoop over het onderzoek naar de bouwvergunnig Zevenhovenseweg. Luister en oordeel zelf!Raadsdiscussie over motie Progressief Nieuwkoop over onderzoek bouwvergunning

10 oktober 2008: Dagboek Kees Hagenaars aangevuld. Onder andere: Gesprek bij Radio RTV Hollands Midden, Raadbespreking over de woonvisie ( 9 oktober) Presidium ( 7 oktober) Gesprekken met inwoners ( 6 oktober) Ga naar dagboek Kees.

4 oktober 2008: Dgaboek Kees Hagenaars aangevuld naar aanleiding van de raadsvergadering van 2 oktober. Onder andere: Ludieke actie Dice Mucica in verband met het oud papier beleid, vervolg RTV Hollands Midden versus Neo, Bestemmingsplan Hoekse Aarkade, Stedenbouwkundig plan Achterweg, vervolg Oud papier, Motie Progressief over bouw woning aan de Zevenhovense weg. Ga naar dagboek Kees.

3 oktober 2008: Leidsch Dagblad: Geen studie Zevenhovenseweg. Onderste steen niet boven. CDA en VVD fel tegen onderzoek. Lees verder.

27 september 2008: AD Groene Hart: PN vermoedt willekeur bij verlenen bouwvergunning. Lees verder.

27 september 2008: Leidsch Dagblad: Progressief Nieuwkoop wil onderzoek naar bouw huis. Lees verder.  In de raadsvergadering van 2 oktober 2008 zal Progressief Nieuwkoop een motie hierover indienen. Lees concept >>>Motie bouwvergunning Zevenhovenseweg Progressief Nieuwkoop

26 september 2008: Persbericht: Progressief Nieuwkoop wil onderzoek naar ondoorzichtige besluitvorming. Het betreft een verleende bouwvergunning voor een woning aan de Zevenhovenseweg in Ter Aar, waarover Progressief Nieuwkoop in april 2008 een spoedbrief aan het college heeft geschreven. Lees verder.

23 september 2008: Persbericht: Burgerparticipatie begint in Langeraar. 14 oktober 2008 bespreking in Parola. Lees persbericht. De flyer die wordt rondgebracht in Langeraar kunt u nu al inzien. Flyer burgerparticipatie Langeraar Ook wordt er een antwoordkaart bij iedereen in de bus gedaan.Voor het digitale antwoordformulier: Klik hier!

23 september 2008: Dagboek Kees Hagenaars aangevuld. Bespreking politiek gevoelige agendapunten. O.a. subsidie RTV Hollands Midden intrekken niet behoorlijk omdat subsidies niet bedoeld zijn om convenanten af te dwingen. Kans dat de Hoekse Aarkade nog een bedrijventerrein zal worden is klein. Verenigingen die dat willen moeten zelf hun oud papier moeten afzetten. Ga naar dagboek Kees.

21 september 2008: In "Vaste rubrieken" toegevoegd: Dagboek van een raadslid. Voor het eerste dagboek van Kees Hagenaars kunt u ook hier verder lezen.

6 september 2008: Progressief Nieuwkoop constateert record voor wethouder Henny Brouwer! Lees verder.

17 juli 2008: Raadsvergadering. Op de agenda stond: Onderzoek naar bestuurlijke samenwerking. Progressief Nieuwkoop wilde meer aandacht voor kwaliteitsverbetering en modernisering van het openbaar bestuur, tevens de burgers en maatschappelijke vraagstukken meer centraal stellen. Daartoe heeft Kees Hagenaars een motie ingediend en deze toegelicht. De motie is afgewezen.

Juli 2008: Witte Weekblad 2 juli 2008: De toekomst volgens Progressief Nieuwkoop.

16 juli 2008: Progressief Nieuwkoop heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over het armoedebeleid. Het betreft vragen over de voortgang in de ontwikkeling van het armoedebeleid en de extra geldstromen die beschikbaar zijn. Voor de vragen met de antwoorden van het college: Armoedebeleid gemeente Nieuwkoop. Wilt u reageren? Graag via Contact.

14 juli 2008: In Elsevier van 14 juni 2008 stond weer een artikel onder de kop “Waar is het goed wonen?” Lees de positie van Nieuwkoop vergeleken met een aantal gemeenten in de regio te weten Alkemade, Boskoop, Jacobswoude, Rijnwoude en Zoeterwoude.

13 juli 2008: Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2009 Progressief Nieuwkoop. Samenvatting:

  • De deelvisies van de structuurvisie moeten snel uitgewerkt worden samen met alle van belang zijnde partijen.
  • Er moet op heel korte termijn een procesgroep aan de gang om het project Noordse Buurt te redden.
  • We willen krachtiger veiligheidsbeleid in Nieuwkoop.
  • Er moet nu heel snel een actief en ruimhartiger minima- en armoedebeleid komen en de Voedselbank moet worden gesteund.
  • Er moet geld beschikbaar komen voor een krachtige en professionele VVV.
  • Sneller en meer goede, goedkope en niet al te grote starterswoningen in de huursector.
  • Opstellen subsidieregeling voor de gescheiden inzameling van plastic afval.
  • Herbezinning op de Woonforensenbelasting.
  • En overigens is Progressief Nieuwkoop van mening dat er geen nieuw gemeentehuis moet komen. Lees gehele beschouwing.

De ingediende moties: Minimabeleid --- Noordse Buurt --- Plastic afval --- Woonforensenbelasting.

11 juli 2008: Uit Leidsch Dagblad 13 juni 2008:

Politiek Nieuwkoop moet bij zichzelf te rade gaan.  De soap rond de radio-omroepen in Nieuwkoop duurt voort. Progressief Nieuwkoop toont durf. Lees verder.

11 juli 2008: Uit: AD Groene Hart 11 juni 2008:

Gemeentelijke fusies. Emoties spelen vaak rol bij inwoners. "Het gaat vooral om de kwaliteit".
Jan Dirven, Progressief Nieuwkoop: “Als uit een goede analyse blijkt dat de structuur van een gemeente wezenlijk wordt verbeterd door herindeling, moet je het zeker doen. Lees verder.

Ondertussen worden in Nieuwkoop de eerste resultaten van de fusie zichtbaar. Jan Dirven: “De lasten voor de burger zijn inmiddels fors gestegen”. En: “Ondanks verkiezingsbeloften geen nieuw gemeentehuis te bouwen wordt er zo’n 50.000 Euro in een haalbaarheidsstudie gepompt”. Lees verder over mogelijke gevolgen.

26 juni 2008: Raad stemt in met motie Progressief Nieuwkoop. Gemeente Nieuwkoop krijgt 7 Euro per inwoner om plastic afval in te zamelen en te verwerken. Lees verder.

25 juni 2008: Geplaatst onder "Publieke tribune": Je gaat naar school om te leren en niet om te zwemmen. Coalitiepartijen CDA en MPN van de gemeente Nieuwkoop komen terug op hun eerdere standpunt om de wethouder niet af te vallen. (Schrijver artikel bij redactie bekend) Lees verder.

Voor het amendement dat door Progressief Nieuwkoop is ingediend en wat is weggestemd door CDA en MPN, lees verder.

Zie ook onderstaande link voor het artikel in het Witte Weekblad:

http://www.echo.nl/ww-nk/buurt/lees/786072/je.gaat.naar.school.om.te.leren.niet.om.te.zwemmen/

 

Progressief 2007 heet vanaf heden

Progressief Nieuwkoop

Foto van de ondertekening van de statuten.

Notaris Statuten Progressief Nieuwkoop

Overlast Schiphol? Nieuwe Opiniepeiling!!!
Heeft u last van overvliegende vliegtuigen?
Lees verder.

23 april 2008: Progressief 2007 stuurt een brief aan: De Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan het college van B&W en de raad van de gemeente NIeuwkoop. Het betreft een bouwvergunning voor een woning op een loactie die eerder door de Provincie is afgewezen. Lees de brief.

19 mei 2008: Denktank soc, zorg, gezondheid. Lees verder.

14 mei 2008: Denktank RO, bouwen, infra, Gr.Hart. Lees verder.

18 april 2008: AD Groene Hart 18 april 2008: Idee betaald parkeren valt slecht. Progressief 2007 vindt dat B en W ’een grens overschrijden’ met het idee voor betaald parkeren. ,,De voordelen zijn twijfelachtig, stop liever de energie in het aanpakken van de parkeerproblemen in de oudere wijken. Die aanpak is nu veel te armzalig,’’ aldus raadslid Dors. Lees verder.

8 maart 2008: Er waart een ziekte door Nederland. De ziekte van bouw maar raak en plemp maar vol. Lees verder.

29 februari 2008: Impressie werkbezoek Noordse Buurt 23 februari 2008. Lees verder.

23 februari 2008: Natuur voor glas in de Noordse Buurt. Progressief 2007 en LTO afdeling Ter Aar-Liemeer organiseren werkbezoek. Lees verder.

22 februari 2008: Verslag van de ledenvergadering "Pers editie". Lees verder.

21 februari 2008: Verslag van de ledenvergadering door RTV Lokaal: "Progressief 2007 wordt Progressief Nieuwkoop". Lees verder.

6 februari 2008: Witte Weekblad: Buijserd vraagt zich af wat er gebeurd in Ter Aar. Ook Jan Dirven weet het niet. Lees verder.

29 januari 2008: AD Groene Hart:  Plaatsnaamborden beklad. Jan Dirven: ’Ik dacht dat de discussie geluwd was’ Lees verder.

29 januari 2008: Onder "Publieke tribune, een column onder pseudoniem" stuk geplaatst:  "De lange tenen van Aartman. Of, hoe onafhankelijk is de heer Aartman" Een reactie op het artikel in het Witte Weekblad van 16 januari 2008. Lees verder.

4 januari 2008: Het nieuws van 2006 is ondergebracht onder de knop ARCHIEF.

1 januari 2008: Progressief 2007 wenst u een duurzaam, eerlijk en zorgzaam 2008.