Bestuur


Ons bestuur en bestuurlijke stukken

voorzitter.PNG

secretaris.PNG

Voorzitter Jan Dirven
jandirven@progressiefnieuwkoop.nl

 

Secretaris Jan van Beusichem
info@progressiefnieuwkoop.nl

 

penningmeester.PNG

 

 

Penningmeester Ineke Kooistra

 

 

 

Statuten Progressief Nieuwkoop.

Huishoudelijk Reglement.

Stuurgroepreglement

Identiteit en Richting Progressief Nieuwkoop.

Het giftenreglement, welke is opgesteld in het kader van de Wet financiering politieke partijen (in het bijzonder artikel 34) is vastgelegd hoe Progressief Nieuwkoop omgaat met giften en de openbaarmaking hiervan. LEES VERDER.

Hieronder een aantal onderwerpen die we verplicht moeten vermelden voor de Belastingsdienst omdat Progressief Nieuwkoop een ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling) is.

Het RSIN nummer ( Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Progressief Nieuwkoop is: 8037 53 147

Het beloningsbeleid van Progressief Nieuwkoop houdt in dat niemand een vergoeding ontvangt voor haar / zijn werkzaamheden voor de vereniging.

Voor het "Verslag van de uitgeoefende activiteiten":

Jaarverslag 2012: lees verder.

Jaarverslag 2013: lees verder.

Jaarverslag 2014: lees verder.

Jaarverslag 2015: lees verder.

Jaarverslag 2016:PN jaarverslag 2016.pdf.

Voor de financiële verantwoording":

ZPN financieel overzicht 2016 en begroting 2017.pdf

PN toelichting financieel overzicht en bijlage kascontrole commissie 2017.pdf

Zie Financieel PN begroting 2016 en verslag 2015 met toelichting.docx

gegevens omtrent ANBI status.pdf

Zie: Financieel PN begroting 2014 en verslag 2014.docx

Zie Financieel PN verslag 2013 begroting 2014.docx

Zie  Jaarcijfers 2012 en begroting 2013 Progressief Nieuwkoop.doc