Ledenvergadering 28 november 2012

Openbare Algemene Ledenvergadering

Datum:   Woensdag 28 november 2012

Tijd:              20.00 uur.

Plaats:         Party-Centrum Aardam (Dorpshuis)

                      Kerkweg 18, 2461 GD Ter Aar

Agenda:

1.  Opening, mededelingen en vaststellen agenda.

2. Verslag ledenvergadering 18 april 2012.

3. Aanpassing PN-logo: toelichting Marjolein Spoorendonk.

4. Bespreking discussienotitie over mogelijke samenwerking met MPN.

5. Gemeentepolitiek:

  • Stand van zaken woningbouw.
  • De begroting van de gemeente Nieuwkoop en de grote financiële risico’s.
  • Ontwikkelingen in de Zorg.

6.    22.30 uur: Rondvraag en sluiting.